DELA

Utdelning av matkassar och socialpoltiken

Frågan om utdelningen av matkassar har väckt debatt både i lagtinget och i medierna. Det är framförallt liberala ministern Katrin Sjögren och socialdemokraternas ordförande Camilla Gunell som varit i debatt.
Frågan om utdelning av matkassar är inte så enkel. Jag tycker båda har rätt i sina åsikter.
Nämligen att utdelningen och frivilligarbetet genom organisationer är bra och en idag nödvändig akuthjälp.
Minister Sjögren var inte i debatten emot frivilligarbetet men påpekade särskillt de kommunla myndigheternas sociala ansvar. De har också en redan utbyggd administration för detta.
Tyvärr är det så att vi knappast kan bygga ett fullkomligt samhälle utan att någon behöver stöd och hjälp framöver. Det handlar om krass verklighet, inte politisk populism.
Att de rika tjänar pengar, skapar arbetsplatser, betalar skatter att fördela skapar inte heller fler fattiga. Eller att man säljer den upphittade champagnen för välgörande eller miljöändamål. I riket och i många andra länder har behovet av mathjälp fortsatt att öka från år till år.

Så kan det också gå på Åland eftersom inkomstklyftorna på grund av många olika orsaker ser ut att växa. Därför kan fattigdomen delvis lösas med poltiska beslut om fördelning av medel vilket också minister Katrin Sjögren är inne på.
Förutom direkta stöd är möjligheten till jobb och studier viktiga. Eftersom det idag är kommunerna som bär anvaret för socialpolitiken så bör frågan om fattigdom lyftas upp, kartläggas och prioriteras där. En kartläggning av problemen och diskussion mellan frivilligorganisationerna som har insikt och de kommunla sociala myndigheterna borde ske så fort som möjligt vilket också Katrin Sjögren var inne på.

Inkomstklyftorna i samhället är inte bara ett åländskt problem. Både i Finland och i Sverige finns hundratusentals personer som lever under fattigdomsgränsen.
Det handlar om barn, pensionärer, ensamstående, flyktingar, invandrare och småbarnsfamiljer som har det svårt. I Europa handlar det om miljontals männniskor och hela länder som måste skuldsanera. Det är helt klart att problemen kommer att öka ytterligare med den befolkningsrörelse som förorsakas av krig och fattigdom som är på gång i hela världen.
Att vi också på Åland får del av problemet är inte oväntat eller någonting nytt; under dåliga tider har ålänningar kunnat arbeta både i Sverige och USA.
Med önskan om samarbete i dessa svåra frågor.
Rolf Lindqvist