DELA

Utbildningsfrågor är alltid aktuella

Utvecklingen inom utbildning har gått till att vi lär inte för livet utan vi lär HELA livet. Vi måste anpassa vårt skolväsende och utbildningscenter till att kontinuerligt kunna erbjuda korta utbildningar anpassade till vad arbetsmarknaden efterfrågar. Alla behöver komma ut snabbare i yrkeslivet och lättare få tillgång till vidare utbildning flera gånger under sitt yrkesliv. Här har vår Högskola goda förutsättningar att snabbt anpassa sina utbildningar om vi ger förutsättningarna.

Utbildningar inom IT, internet och den moderna serviceindustrin som är gränslös måste skapas. Ju snabbare man kommer ut på arbetsmarknaden desto bättre blir villkoren sett över tid. Pensions inbetalningar görs under en längre tid och du är konkurrenskraftig mot nyexaminerad som är yngre. Detta genom mer utbildning genom yrkeslivet.

Mikael Staffas

Lagtingskandidat för Liberalerna 247, twentyfourseven

Tomas Blomberg

Lagtingskandidat för liberalerna 214