DELA

Utbildningen skall vara till för alla

Vi delegater på Ungdomens kyrkodagar 2016 känner en djup oro inför framtiden. Vårt lands regering gör nedskärningar i all utbildning från småbarnsfostran till universitet och högskolor. Detta kommer att få följder.

Den grundläggande utbildningen ska ge alla barn och unga samma möjligheter att klara sig i livet. En underfinansierad undervisningssektor leder till att de barn och unga som är i störst behov av stöd blir utan. Nedskärningarna inom utbildningssektorn förvärrar också de redan existerande klassklyftorna i vårt land. Huruvida barn får tillgång till högklassigt studiematerial, läxhjälp och uppmuntran blir beroende av hur familjen har råd och intresse att prioritera. Välbärgade familjer kan anställa hjälp för att försäkra sig om att deras barn inte halkar efter, medan barn från mindre bemedlade familjer riskerar stötas ut innan de någonsin fått en chans. Vi är på väg att skapa ett ojämlikt system.

Detta kommer att få följder också för den högre utbildningen. Redan nu talas det om terminsavgifter och många av oss är oroade för att högre utbildning ska bli något som unnas enbart de välbärgade, dem som har råd att studera. Det får inte gå så.

Utbildning är det bästa sättet att skapa jämlikhet och social rörlighet, men prioriterar vi inte utbildning blir effekten den motsatta: ett klassamhälle med vattentäta skott mellan de olika samhällsklasserna.

Varför talar vi så lite om det här?

Vi delegater på Ungdomens kyrkodagar 2016 efterlyser en aktivare debatt om nedskärningarna i utbildning. Vi hoppas också att fler vuxna människor säger ifrån. Vi hoppas att du som har makt i samhället – vare sig det är som förtroendevald, opinionsbildare, politiker eller kyrkoherde – ska ta vår oro på allvar och lyfta upp de här frågorna till diskussion. Det här är en utveckling vars konsekvenser kommer att drabba alla områden i samhället. Vi behöver veta att vi inte lämnats ensamma.

Andreas Andersson

Ordförande