DELA

Utbildning, utbildning, utbildning

Utslagning från arbetsmarknaden går i arv. Tidiga åtgärder för att bryta den onda cirkeln är på sikt en lönsam investering. Enligt den senaste forskningen ses avsaknaden av utbildning som den mest avgörande katalysatorn för utslagningen. Andelen ungdomar som avslutar sin skolgång redan efter grundskolan har varit tämligen konstant under hela 2000-talet. Det som däremot har skett är att sysselsättningsgraden för lågutbildad personal började sjunka 2008. Idag räcker det inte med endast en grundskoleexamen. Allt fler jobb kräver åtminstone yrkesexamen och konkurrensen om de övriga jobben har blivit hårdare. Därför bör vi uppmana alla unga att utbilda sig och bidra med ett skyddsnät så att risken för att ge upp inte blir så stor.

I dag finns det flera olika stöd former för att åtgärda utslagningen av unga. Förutom de olika stödformerna i skolorna så finns det en lång rad bå de preventiva och korrigerande serviceformer. Det största problemet är att nuvarande stödformer kommunicerar för dåligt med varandra. Problemet har lyfts upp av regeringen och alla unga under 25 år som har varit arbetslösa och sökt arbetet i mer än tre månader ska kunna erbjudas en arbets-, praktik- eller studieplats. Om vi lyckas öka sysselsättningsgraden med en procentenhet har vi kanske inte löst alla ekonomiska problem, man nog många mänskliga.
Sara Kemetter (S)