DELA

Utbildning för dagvård

I Barnomsorgslagen (2011:86) och Landskapsförordningen (2011:90) om behörighetskrav för anställd personal inom barnomsorgen kan man läsa vilka behörighetskrav som ställs på familjedagvården. Lagen finns att läsa på landskapsregeringens hemsida (lagstiftning) och det går också bra att vända sig till kommunen eller till Ålands landskapsregering som kan ge den information som ”Fundersam förälder” efterfrågar.
Familjedagvårdare (”dagmammor”) ska ha yrkesexamen för familjedagvårdare eller annan lämplig utbildning. En familjedagvårdare får enligt lagens 3§ ha högst sex barn och barn under tre år räknas då som 1 1/2 barn.

I lagen kan man också läsa om barnomsorgens målsättningar och kvalitetskrav och dessa gäller även för familjedagvården.
Barnomsorgen skall planeras och genomföras i nära samverkan med vårdnadshavarna – det är alltså rätt att kontakta kommunen eller Ålands landskapsregering med frågor eller ifrågasättande gällande god kvalitet i barnomsorgen.
Ulla Rindler-Wrede
inspektör för barnomsorgen