DELA

Utbildning är en investering

Utbildning på alla stadier ska ses som en investering på framtiden. Därför är det viktigt att satsa pengar på utbildning. De bästa sättet att ge våra barn och ungdomar en god start i livet är att satsa på utbildningen. Kunskap föder framgång.

De gäller att börja från grunden. Ju tidigare de rätta resurserna sätts in desto bättre blir det för individen. Förskolan är det första stadiet där våra barn undervisas. Efter det kommer grundskolan efterföljt av yrkesutbildning eller lyceum och så vidare. De är viktigt att det finns tillräckliga resurser för att ta hand om våra barn och ungdomar. Med resurser menar jag inte enbart mängden personal eller pengar.

Resurser handlar mycket om att ha tillgång till personer med rätt kompetens. Att bara öka antalet anställda utan rätt kompetens kan till och med försvåra arbetet. Vilka resurser som behövs varierar på grund av att vi varje år får in nya barn och ungdomar i skolorna. Om vi har individen i centrum kommer resursbehoven delvis att se olika ut från år till år. Att resursbehovet varierar från år till år kan vara ett stort problem om vi inte samarbetar kring de resurser vi har på Åland.

De gäller att komma på lösningar som resulterar i att alla barn och ungdomar får de stöd de behöver oberoende var på Åland de är bosatta. Litenheten som ofta kan vara en styrka för oss på Åland kan också vara vår svaghet. Om vi inte kan samordna vissa typer av resurser kommer en del av våra barn och ungdomar att inte få de stöd de behöver. Vi har alla möjligheter på Åland med egen lagstiftning inom utbildningssektorn att ta de besluten som gör att våra barn och ungdomar får en bra start i livet.

Nyckel till framgång ligger i vilken förmåga vi har att samarbeta inom de beslutande organen och låta de som har kompetensen inom undervisning, alltså lärarna att komma till tals före beslut om resurser tas.

KIMMO MATTSSON

LIBERAL LAGTINGSKANDIDAT