DELA

Utan nytänkande har vi ingen framtid!

Miljöfrågan är mer aktuell än någonsin. Vi måste se allvarligare på frågan vad vill vi lämna för värld till våra barn och barnbarn? På Åland har vi alltid varit framsynta och initiativkraftiga.
Skall det nya året ge oss bevis på att vi också är beredda att ta kraftfullare tag i miljöfrågor?

För en tid sedan sade Clas Ekström, med stor erfarenhet av olika verksamheter, till mej att miljön är det minst lönsamma man kan satsa på. Detta trots att vi dagligen ser konsekvenserna av hur bristen på miljöhänsyn drabbar oss i allt större utsträckning.
Jag tror dock att satsningar på miljöteknik är det som ger mest avkastning i framtiden. Utan nytänkande har vi ingen framtid!
Nu är det vindenergin som tampas med svårigheter att få lönsamhet trots att förutsättningarna är mycket goda här på Åland. Kanske är det bristen på kontinuitet i produktionen som är det vad ekonomer skräms av.
Det är lätt att glömma hur mycket varje vindkraftverk sparar av annan energi som har mer negativ inverkan på miljön. I framtiden kan dessutom överskott av vindenergi lagras i till exempel vätgas för att sedan användas för balansering.

För mitt eget projekt att rena havsvatten och och försöka rädda fiskets överlevnad är det bara ÅAB och Bergkullastiftelsen som varit villiga att satsa. Nu har det visat sig att det inte finns flera som anser sig ha råd med satsningar för detta ändamål.
Jag tvingas lägga ned då det hela skulle vara klart för att börja ge resultat. Jag hoppas ändå på:
Ett Gott Nytt År för alla
Harry Lindqvist