Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Utan framgångsrika företag ingen välfärd att fördela

Idag handlar valdebatten på Åland väldigt mycket om vilka nya offentliga investeringar och vilken ny välfärdsservice som skall fördelas. Väldigt lite om hur resurserna skapas. Faktiskt en rätt oärlig debatt.

När jag under min tid som näringsminister träffade företagare och direktörer såväl bortifrån men även här hemma så ställde jag ofta frågan vad de ansåg var det viktigaste en politiker kunde göra för utveckling av deras företag?

I stort sett alltid landade det i att ett tryggt attraktivt samhälle med tillit och framtidstro var det viktigaste för att locka till inflyttning av arbetskraft som möjliggör för företag att växa samt nya företag.

Viktiga byggstenar var bra daghem och skola samt goda möjligheter till bra fritid och socialt liv inom t.ex idrott och kultur. Ytterligare lyftes ett lågt skattetryck för den enskilde.

Sällan eller aldrig betonades vikten av stora ekonomiska bidrag. Andra saker som lyftes var infrastruktur, bra och smidiga regelverk, mentorskap, samarbete så att olika företag tar tillvara varandras bästa kunskaper. Bra utbildning på såväl gymnasie- som högskolenivå. Många såg just utbildning som en motor till inflyttning. Ytterligare lyftes kreativa miljöer fram där nya idèer föds. Det kunde vara inom kunskapsintensiva företag, högskolan, IT-byn, nybildade Blomstringe eller någn annan kreativ miljö.

Allt detta stämmer bra in på min syn på närings-och tillväxtpolitik. Jag hoppas därför att valdebatten snart får mera fokus på denna fråga.

JÖRGEN STRAND (MSÅ)