DELA

Utan äldre stannar Åland

Svar till Runa-Lisa Jansson (NÅ 13.10 2017) angående äldre som resurs. Vad tråkigt att du Runa-Lisa upplever att det är så omvärlden betraktar din åldersgrupp! Vi känner inte igen oss i din beskrivning dock, och vill ställa oss bakom uppmaningen att se äldre som en resurs. Vi skulle vilja gå så långt som att säga att utan er skulle Åland inte fungera.

Enligt Åsubs undersökning av tredje sektorn (2012) gavs det året 11,2 miljoner euro i bidrag till föreningarna, som producerar ungefär 800 000 timmar frivilligarbete. Timmar som, omvandlat till lönearbete enligt den kommunala genomsnittliga lönenivån, motsvarar 34 miljoner euro, alltså tre gånger mer. Den sociala verksamheten i tredje sektorn domineras stort av personer över 65. Människor med stor kapacitet, inneboende kunskap och erfarenheter som de omvandlar till nytta för samhället. Ni gör en insats som är oersättlig!

Vi håller alltså helt med dig när det gäller den resurs denna åldersgrupp innebär. Men vi vill även kommentera två andra saker med anledning av din insändare.

Dels vänder vi oss mot din generalisering av oss som inte tillhör din egen åldersgrupp. Precis som man inte bör generalisera åldersgruppen 65+ och kalla dem köttberg eller börda, ska man heller inte generalisera gruppen 65- och kalla oss respektlösa.

Det handlar om att se individen, inte åldern. På samma sätt får man heller aldrig avfärda unga människor som växt upp i en helt annan verklighet än oss själva, med en lika viktig erfarenhet som någon annan, med nya infallsvinklar och kunskaper. De är en lika stor resurs, och ska betraktas lika individuellt som någon annan.

Dels kan vi inte heller blunda för att vi har ett ansvar att ta hand om den som, på grund av ålder, funktionsvariation eller sjukdom inte kan förvärvsarbeta fullt ut, behöver sjukvård eller kommunal omsorg. Vi kan inte blunda för det faktum att andelen äldre kommer att öka, och att det är vår förbaskade plikt att ta hand om dem som byggt upp det samhälle vi har förmånen att leva i. Om vi ska kunna ge den omsorgen måste vi öppet, ärligt och respektfullt kunna diskutera de utmaningar detta kan innebära i utökat behov av tex omsorg, sjukvård och infrastruktur. Rätten till äldre-vård och -omsorg är inget man ska behöva be om ursäkt för, det är inga allmosor utan något man förtjänat. För oss är det egentligen rätt enkelt. Vi tror på varje människas lika värde och rättigheter oavsett ålder, kön, ursprung, hudfärg, kultur, religion eller sexuell läggning. Ett samhälle där alla får möjlighet att finnas och verka utgående från sina egna förutsättningar är ett hållbart samhälle!

Cita Nylund

Gunilla Blomroos

Ulla-Britt Dahl

Rolf Lindqvist

Ingrid Johansson

Joanna Isaksson

Pernilla Söderlund

Viveka Landgärds

Martina Gerkman

Kira Gustafsson

Liberaler