DELA

Uroboros eller några ord om inkompetent management

Man kan lätt förstå själv eller läsa i läroböcker att det inte är rätt att bygga en businessmodell isolerad av yttre processer i samhället. Sådan business kan funka kort tid eller på låg nivå, men leder aldrig till framgång. Det är ju mer aktuellt inom samhällets ”business” – absurdum est – att tro på endast att ett ekonomiskt schema räcker för att styra ett land eller en kommun.

De politiker som tror att privatisering effektiverar management och sparar pengar, glömmer eller vill inte betona att högre priser i privat sektor ofta behöver kompenseras via bostadsbidrag eller skatteavdrag. I så fall måste samhället nämligen betala sådana pseudobesparingar. Och sedan kommer samma politiker att säga, att sociala stöd också är för dyra! Uroboros, ormen som biter sin egen svans.

I dag diskuteras mycket om integration och även möjligheten att uppnå multikulturalism är omtvistad. Icke desto mindre är situationen sådan att invandrare från EU och andra länder redan bor här och fler nya är på väg. Varken stadsstyrelsen eller landskapsregeringen kan skicka tillbaks dem. Man kan säga att lokal brist på arbetskraft kan lösas genom att utnyttja gästarbetare – utan att de integreras i samhället.
Och vad ska man göra med de gästarbetare, som inte vill återflytta till sina länder men samtidigt inte alls blir integrerade? Om man tillfälligt undantar den moraliska aspekten och tittar bara pragmatiskt: ett modernt demokratiskt samhälle kan inte i praktiken deportera en massa människor. Och problemet är inte bara juridiskt, men beror också på viljan att genomföra stränga åtgärder. Det passar för auktoritära stater men inte i demokratier. Kanske är det smartare att ge invandrare möjlighet att lära sig språk på kurser, hjälpa dem att få arbetspraktik, information genom personliga kontakter med människor som redan har erfarenhet inom integrationsfrågor?

Och vad ser vi i Mariehamn? Medis är faktiskt den enda organisationen på Åland som tar på sig så stort ansvar för integration, något som egentligen är våra politikers uppgift. Men i stället för att hjälpa Medis, förstör nu stadsledningen tvärtom institutets arbete. Det senaste exemplet är förslaget att splittra Medis enhetliga organisation som finns när undervisningen är på ett och samma ställe.
Oleg Kasianov,
Mariehamns socialdemokrater