DELA

Urled på sommartiden

Sommartiden gör inte kvällarna ljusare. Den gör att man måste sova en timme tidigare.

Ur led är tiden. År 1921 ställde man på Åland fram klockorna 40 minuter, då gemensam tid infördes över hela landet. Sedan dess står solen i söder omkring 12:40 i stället för 12:00. År 1981 kom nästa förändring, då sommartiden infördes, och vi ställer nu fram klockorna ytterligare en timme sju månader om året. Solen står då i söder 13:40, och går ned 23:09 vid midsommartid. Hade jag velat att solen gick ned vid en sådan tidpunkt skulle jag bosätta mig i Uleåborg!

Det är inte lätt att somna när det fortfarande är ljust och när kvällssvalkan ännu inte har infunnit sig. Under tidiga morgnar i mars och april blir det tvärtom extra kallt och mörkt när man vaknar, och solen har inte hunnit smälta isen på bilrutorna. Som amatörastronom går man miste om de mörka kvällstimmar man skulle ha kunnat använda för sitt fritidsintresse. För att inte tala om tidsomställningarna, som är så onaturliga att man alltid måste påminna allmänheten om åt vilket håll klockarna ska ändras. De är en onödig komplikation; till exempel måste man föra programloggar i UTC (den universella tiden) för att veta i vilken ordning olika händelser inträffade, och transportmedel måste stanna och vänta i en timme eller köra ifatt tidtabellen. Sådant kostar pengar vi kunde använda till något nyttigare.

Kort sagt , sommartid är ett otyg. Nu har vi möjlighet att bli av med den. Europeiska kommissionen har föreslagit att tidsomställningarna ska avskaffas år 2019. Sista omställningen till sommartid blir i så fall i mars, och sedan ska varje medlemsland besluta om de ska återgå till normaltid i oktober, eller fortsätta med sommartiden för alltid. Att fortsätta med sommartiden betyder att vi skulle byta tidszon till Moskvatid. Det är min förhoppning att riksdagen beslutar att behålla den nuvarande normaltiden, det vill säga östeuropeisk tid.

Ett ännu bättre alternativ är byta till centraleuropeisk tid (ställa tillbaka klockan en timme), vilket skulle passa utmärkt för Åland, men inte så bra för Helsingfors och de östra landsdelarna. Det har föreslagits flera gånger i lagtinget att Åland skulle byta till centraleuropeisk tid, men förslagen har hittills inte lett någon vart.

Lämna din åsikt på Kommunikationsministeriets undersökning som finns på dinasikt.fi.

PER JOHANSSON

ORDFÖRANDE I ÅLANDS

AMATÖRASTRONOMER RF.