DELA

Ur led är tiden

Upphandlingen av mjölken har skötts enligt det regelverk som finns, såväl EU-direktiv, landskapsregeringen direktiv och ÅHS regelverk har följts. Jag ser allvarligt på att enskilda tjänstemän vid ÅHS kritiseras, när de har utfört sitt arbete på ett samvetsgrant och föredömligt sätt. Har jag då ingen förståelse för att vi på Åland ska hjälpa varandra för att tillsammans skapa ett bättre samhälle, att närproducerat har ett mervärde? Jo i allra högsta grad, personligen väljer jag åländska produkter när så är möjligt. Men vem ska hjälpa vem? Ska pengar som avsatts till sjukvård gå till att öka vinsten i privata företag? Eller ska det privata näringslivet stödja sjukvården?
I många samhällen förekommer det att privata företag stödjer sjukvården. Inget hindrar åländska företag att acceptera en lägre vinst och lägga sig på ett pris som gör att man vinner upphandlingar som ÅHS gör. På så sätt stannar pengarna på Åland och kommer den åländska befolkningen till del, speciellt de gamla och sjuka. ”Nationalekonomiskt” blir alla vinnare. Men pengar som är avsatta till sjukvård skall användas till sjukvård, inte näringspolitik.
Peter Rask
Förvaltningschef ÅHS