DELA

Upprörande Åland

Med stigande förvåning och upprördhet har jag tagit del av debatten kring ”barnhemsbarnen”. Det är upprörande att politikerna och en del ålänningar inte verkar förstå den viktiga innebörden i att få ekonomisk ersättning, istället misstänkliggörs Krister Lumme för girighet. Det är djupt kränkande mot honom och de andra berörda. Hela vårt rättsystem bygger på ekonomiskt skadestånd när man utsätts för någon form av kränkning eller skada.

Varför skall barnhemsbarnen nöja sig med en ceremoni och förväntas delta i denna tomma ritual, alla är väl överens om att de lidit skada? Dessutom likställde Sigmund Freud, psykoanalysens fader, pengar med kärlek i det omedvetna. Något som styr vårt tänkande, därmed inte menat att pengar kan ersätta kärlek. Däremot kan pengar vara en kompensation till en liten del för en kärlekslös behandling!

Kjell Weman

Psykoanalytiker och sommarålänning