DELA

Upprop till våra församlingar

Skall vi stillatigande godta vad Borgå stifts stiftsfullmäktige försöker påtvinga oss!
Måste nuförtiden en svensktalande präst i åländska församlingar be om dispens för att få inneha sin tjänst här?
Jag håller helt med Jon Lindemans åsikt att detta nyligen fattade beslut av Borgås stiftsfullmäktige när de var hit, är både sorgligt, skamligt och kränkande i första hand mot Åland, men även mot svenska fastländska församlingar.
För min del är det helt klart att de som har finska som modersmål bör få förrättningar som berör dem (t.ex. vigsel, dop och begravning) på sitt modersmål. Men vid sådana tillfällen torde det vara mer tilltalande om församlingen anlitar en präst som fullständigt behärskar det språket, än att det görs av en person som inte kan det ordentligt.

Likaså kan det såsom tidigare, vid behov vara gudstjänster på andra språk under året. Vi lever nu i en tid med stark inflyttning, som kan medföra viss anpassning av kyrkans verksamhet,
Nu råkar Ålands prosteriförening ha sitt höstmöte den 29.11 och dit är vi representanter för samtliga församlingar kallade att diskutera övergripande frågor. Hoppas det blir en god uppslutning från församlingarna.
I kallelsens 9 punkt står det: lnformationsärenden. Här hoppas jag att vi får en god information i bl.a. denna högaktuella fråga, som kan resultera i en saklig och klarläggande diskussion om vad våra församlingar tycker.
Bengt Häger
Viceordförande i
Hammarlands kyrkoråd.