DELA

Upprop om primärvårdspsykolog

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar – så brukar det låta i myndigheternas rapporter, forskarnas studier och tidningarnas rubriker. Men rubrikerna får inte leda till uppgivenhet!

Det gör de inte heller. Vi som arbetar med barns hälsa och välbefinnande inom skolan, sjukvården, socialvården och tredje sektorn är övertygade om att vi kan göra skillnad. Våra metoder och behandlingar har utvecklats markant under de senaste 20 åren och vårt engagemang har hela tiden varit helhjärtat.

Ändå är vi inte tillräckligt många för att kunna möta alla de barn och familjer som är i behov av stöd. Något måste göras! Med allt vårt välstånd och allt vårt kunnande behöver vi tillsammans ändra riktningen så att vi kan få slå upp tidningen och läsa ”Barn och ungdomars mående bättre än på länge”.

Detta är ett upprop för en utbyggnad av den så kallade första linjens psykiatri. På Åland saknas det nämligen en psykologtjänst inom primärvården för barn och unga i åldrarna 7–17 år.

Detta innebär att föräldrar till barn med lindrig till måttlig psykisk ohälsa inte har en naturlig vårdgivare att vända sig till. Ofta söker de sig till skolornas elevvård eller till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Men ingen av dessa verksamheter är egentligen utformad för just denna patientgrupp.

Elevvårdens uppdrag är i första hand att stödja barn, lärare och föräldrar gällande svårigheter som rör skolgången. När det fungerar som bäst är insatserna huvudsakligen förebyggande. BUP å sin sida fungerar som specialistsjukvård och har inte kapacitet att ta emot alla barn och ungdomar med lindrigare symtom. Mellan elevvårdens förebyggande arbete och BUP:s mer specialiserade vård finns alltså ett glapp. Detta måste fyllas!

I dagsläget samarbetar psykologer och kuratorer inom skolan med kollegor på BUP för att göra det bästa av situationen. Ändå kan vi inte vara nöjda, för vi vet att rätt hjälp inte alltid kommer i rätt tid.

För ju tidigare insatserna kommer barnet eller familjen till del, desto bättre är prognosen. Och onödigt lidande kan undvikas genom att trösklar sänks, väntetider kortas och med insatser som anpassas efter problemens svårighetsgrad. En primärvårdspsykolog för åldrarna 7-17 skulle kunna erbjuda behandling på ett tidigt stadium, innan problematiken fördjupats.

Det skulle också möjliggöra för BUP att koncentrera sina insatser till de barn och ungdomar med störst behov, samt för elevvården att arbeta mer förebyggande med att utveckla den pedagogiska och psykosociala miljön inom skolan.

I Sverige är utbyggnaden av första linjens psykiatri långt framskriden. Där har man insett vikten av tidiga psykologinsatser på primärvårdsnivå för att kunna avhjälpa den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. På Åland har ett projekt med barnrådgivningspsykolog blivit till en permanent tjänst. Denna tjänst vänder sig till barn i åldrarna 0-6 år och deras familjer.

Det finns med andra ord rikligt med erfarenheter från Sverige, men också här från Åland, som skulle kunna ligga till grund för utbyggnaden av första linjens psykiatri till att omfatta också barn i åldrar 7-17. Vad som ännu behöver komma till är den politiska viljan! Vi behöver ta vårt ansvar för barn och ungdomar för att bidra till en god hälsa i unga år och förebygga allvarlig ohälsa i vuxen ålder, något som innebär stort lidande för individen och dennes anhöriga men även samhällsekonomiskt krävande.

Mariehamn den 11.1.2018

Psykologföreningen genom Crister Eriksson, ordförande

Studerandehälsan ÅHS genom Marina Mattsson, psykolog

Sandra Jourdan, ledande fältare Mariehamns Stad

Simon Påvals, fältare Mariehamns Stad

Katja Söderbäck, fältare Mariehamns Stad

Linus Åkerholm, fältare Mariehamns Stad

Mia Hanström, konsult i ungdoms- och jämställdhetsarbete

Styrelsen för SKUNK, skärgårdsungdomarnas intresseorganisation r.f.

Styrelsen för Ung Resurs r.f.

Styrelsen för Ålands Autismspektrumförening r.f. genom Henrik Lagerberg, ordförande Enheten för ungdomsarbete,

Mariehamns Stad gnm Louise Dahl, ställföreträdande ledande ungdomsledare

Stödgruppen för föräldrar till barn med osynliga funktionsnedsättningar – med eller utan diagnos – på Åland gnm Elin Granholm

Klubbhuset Pelaren

Ålands Intresseförening för psykisk hälsa Reseda r.f genom Henrik Lagerberg, ordförande

Eva Ringwall, erfarenhetsexpert

Mysan Sundqvist, verksamhetsledare Ung Resurs

Marcus Quarnström, handledare Ung Resurs

Thomas Mattsson, handledare Ung Resurs

Paulina Emretsson, handledare Ung Resurs

Arlene Pipping, handledare Ung Resurs

Sussie Åvik, handledare Ung Resurs

Kim Nordberg, ungdomslots Ung Resurs

Sandra Rasmussen, utredare i Lighthouse/teamledare i BUF-teamet på ÅHS

Christian Johansson, klinikchef Barn- och Ungdomskliniken ÅHS

Katarina Witting, avdelningschef barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, ÅHS

Sonja Dolke, leg psykolog/psykoterapeut primärvården/barnrådgivningen ÅHS

Tora Woivalin, klinikchef primärvårdskliniken ÅHS

Pirjo Salminen, barnrådgivnings-, skol- och hc-läkare ÅHS

Agneta Backman, skolhälsovårdare Studerandehälsan ÅHS

Mona Verho, skolhälsovårdare, Studerandehälsan ÅHS

Johanna Mattsson, hälsovårdare inom barnrådgivning samt skolhälsovården ÅHS

Christina Cederhvarf, skolhälsovårdare Mariehamn ÅHS

Lisen Karell, skolhälsovårdare södra Åland (Vikingaåsen och KHS)

Heli Pasanen skolhälsovårdare norra Åland

Rebecka Englund, skolhälsovårdare ÅHS

Anna Sjöwall, läkare hälsocentralen i Mariehamn ÅHS

Petra Brunila, konsult AdPetra

Lotta Angergård, vik verksamhetsledare Rädda Barnen på Åland r.f.

Janina Björni, projektansvarig barnskydd & familjevård, Rädda Barnen på Åland r.f.

Helena Wachowiak, enhetsledare, familjeterapeut Folkhälsans familjerådgivning

Maria Hajo, familjeterapeut Folkhälsans familjerådgivning

Rigmor Laurén, familjeterapeut Folkhälsans familjerådgivning

Tarja Gustavsson, familjeterapeut Folkhälsans familjerådgivning

Susan Enberg, verksamhetsledare De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.

Susanne Broman, verksamhetsledare Ålands Handikappförbund

Malin Lundberg, samordnare för integration Röda Korset Ålands distrikt

Paulina Eklund, socialchef Finström/Geta

Anneli Kyngäs, vik socialsekreterare Föglö

Cecilia Dahlström, socialarbetare Saltvik

Mikaela Brandt, socialsekreterare Saltvik

Malin Björklund, socialarbetare, Finström/Geta

Fanny Mörn, familjearbetare norra Åland

Julia Fagerlund, familjearbetare norra Åland, Sund

Susann Peltonen, socialsekreterare Sund/Vårdö

Johanna Welander, skolpsykolog Södra Ålands Högstadiedistrikt

Alexandra Sundholm, skolkurator inom Södra Ålands högstadiedistrikt

Sofie Eriksson, skolkurator inom Södra Ålands högstadiedistrikt

Alexandra Nyholm, skolpsykolog inom Södra Ålands högstadiedistrikt

Jannika Tiainen, barnomsorgs- och skolpsykolog Norra Ålands högstadiedistrikt

Lisette Isaksson, skolkurator Norra Ålands Högstadiedistrikt

Marianne Häggblom, föreståndare Godby skola

Peter Holm, bildningschef Saltviks kommun

Sofi Ekholm, skolledare Källbo skola

Ida Fyrqvist, rektor Godby Högstadieskola

Mathias Eriksson, skoldirektör Södra Ålands Högstadiedistrikt

Kjell Nilsson, bildningsdirektör Mariehamns Stad

Annika Karlsson, skolföreståndare Vårdö skola

Josef Fagerholm, vik skolföreståndare Ödkarby skola

Ida Blomqvist, skolledare Rangsby lågstadieskola

Johan Påvals, fritidsledare/idrottslärare, Saltvik

Kaj Backas, fritidsledare Hammarland

Ann Kvarnström, samordnare för Första Hjälp och Hälsovård, Röda Korset

Johanna Fogelström-Duns, barnombudsman Ålands Landskapsregering

Marina Karlsson, klient- och patientombudsman Ålands Ombudsmannamyndighet

Seija Andersson, arbetsplatspsykolog AMS

Lotta Eriksson, klubbhuschef Klubbhuset Pelaren

Kari Kärki, ansvarig behandlare/vd Ålands Motivations- och Behandlingscenter Ab

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare Nordens Välfärdscenter