DELA

Upprop om kräftor

Röstande i kommande val, boende kring Östra och Västra Kyrksunden i Sund, samt boende kring övriga vatten med utdöende kräftbestånd:
Ställ krav på politikerkandidaterna så att medel beviljas för undersökningar av orsakerna till att kräftbeståndet är utdöende och till exempel i Östra Kyrksundet nu är endast 10 procent av det bestånd som fanns för 30 år sedan.
Karl-Elof Karlsson
Björby