DELA

Upprop för Sauli Niinistö

Republikens president Sauli Niinistö har ställt upp till omval i presidentvalet 2018. Han stöds av en bred folkrörelse med över 156 000 undertecknade anhängarkort.

I en föränderlig säkerhetspolitisk miljö har Niinistö varit en garant för Finlands nordiska förankring, orientering mot Västeuropa och goda relationer till andra länder. Återvalet av Niinistö bidrar till att skapa förutsägbarhet för Finlands utrikespolitik.

Under sin första presidentperiod har Sauli Niinistö strävat efter att överbrygga klyftor i samhället. Den breda uppbackning han har fått av medborgare i olika samhällskretsar och regioner ger goda förutsättningar för en fortsättning på detta arbete.

Niinistö har i ord och handling entydigt stött landets tvåspråkighet. Det stöd som han i egenskap av republikens president har visat gällande skolsvenskan och den svenskspråkiga befolkningens behov är ytterst värdefullt. Han har även betonat svenskans betydelse i det nordiska samarbetet. Sauli Niinistö är en stöttepelare för landets tvåspråkighet.

Borgerlig samling Finland (BIF) uppmanar landets svenskspråkiga befolkning att ställa sig bakom återvalet av Sauli Niinistö till republikens president!

Riksdagsledamot Harry Harkimo

Ordförande för BiF

Heikki Pakarinen

Vice ordförande för BiF

Derya Özgün

Sekreterare för BiF