DELA

Uppmuntra till användning av alternativa värmekällor

Nybyggandet skall uppmuntras att använda alternativa värmekällor som sparar miljön. Det kommunala planeringsmonopolet gynnar Mariehamns Energi, stadens eget bolag och tvingar alla att ansluta sig till den. Detta uppmuntrar inte till miljömedvetna val.

Vi får idag ljus, värme och även el från solen. Jordvärme, solenergi och att bygga passivhus är långt utvecklade system och stöds av forskning som både ekonomiskt och miljösparande uppvärmningssystem. Dessa alternativ skapar även möjligheter för nya entreprenörer inom byggsektorn och stöder på så sätt företagandet. Landskapet och kommunerna bör utveckla stödsystemet för dessa mera hållbara energikällor för att uppmuntra till miljömedvetna val. I Helsingfors stöder staten nybyggandet med förnybara energikällor med 50 % och staden med 10 % av investeringskostnaderna.

Målet där är att ”alla nybyggnationer skall vara nollenergihus till år 2021”. Med dessa stöd kunde Mariehamn arbeta för sin vision som miljöstad och andra kommuner för grönare Åland och minska miljöbelastningen av Östersjön.

Hannele Vaitilo,

Mariehamn

lagtings – och kommunalvalskandidat Liberalerna