DELA

Uppmaning från millenniemålsnätverket!

Stora delar av textilindustrin och odlandet av exportprodukter, som t.ex. kaffe, bomull och kakao, sker på sådant sätt i dag som förvärrar situationen för fattiga människor (t.ex. omänskliga arbetsförhållanden, okontrollerad giftspridning, förorening av grundvatten osv.).
Att välja rättvisemärkt och ekologiskt är ett enkelt sätt för oss att bidra till att göra livet drägligare för många människor och därmed hjälpa till att Millenniemålen uppfylls. Därför vill vi uppmana er organisation att:
o Använda ekologiskt och rättvisemärkt kaffe
o Bjuda på ekologiskt kaffebröd
o Börja trycka era reklamprylar, som t-shirts, på ekologisk och rättvisemärkt
bomull

Inför millennieskiftet undertecknade världens regeringar en millenniedeklaration som bl.a innehåller åtta konkreta mål hur världens stora problem skall lösas till år 2015. De åtta målen är:
1. Utplåna extrem fattigdom och hunger
2. Grundutbildning för alla
3. Förbättra jämställdheten och öka kvinnors makt
4. Minska barndödligheten
5. Förbättra mödrahälsan
6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar
7. Säkra en miljövänlig, hållbar utveckling
8. Skapa ett globalt partnerskap för utveckling

Vänliga hälsningar, Millenniemålsverket på Åland:
Maria Stenroos- Fagerström, Agenda 21- kontoret
Janina Björni, Rädda Barnen på Åland
Stefan Simonsen, Röda Korset