DELA

Upplösning av Ålandsfrågan

Ålands statliga ställning har väl diskuterats bland befolkningen sen området blev lösgjort från Sverige som en del av Åbo och Björneborgs län (grundat 1634) vid freden i Fredrikshamn år 1809, då Ryssland tog upp suveräniteten på området. Som en följd av Krimkriget begränsades det 1856 genom att demilitarisera öarna. Man kan tänka att det var mera än önskvärt från Sveriges synpunkt; före detta hade ryssarnas svärd ju pekat direkt mot rikets kärnområde. På Åland började det här så småningom att väcka förväntningar för en förändring av läget, ett bevis var den relativt ”spontana” frammarschen av den separatistiska rörelsen vid upplösningen av det ryska imperiet och storfurstendömet Finlands självständighet (till vilket Åland hörde till) upphetsad av Sveriges militära inblandning. Nationernas Förbunds beslut 1920 ankrade området till Finland, vilket redan hade stiftat självstyrelselagen 1920 och därefter garantitiden 1922 för att mildra befolkningens oro.

Åland har nu erfarenhet av 100 år med självstyre. Så som självstyret har utvidgats under åren skall det eventuellt utvidgas i framtiden enligt befolkningens begäran. Kanske ända till att bryta statliga band till Finland. Vad skulle det bli då, självständighet eller statstillhörighet med Sverige? Ett självständigt demilitariserat land låter litet absurt. Skulle något eller några andra länder inom området garantera det nya rikets skydd? Antagligen Sverige eller Finland, eller bägge tillsammans som en del av framtida försvarspakt mellan dem. Ålandsfrågan skulle då vara löst för evigt.

PEKKA TOROPAINEN

KOTKA