DELA

Uppgårdh får resorna ersatta

Anders Uppgårdhs far får hemresorna från Åbo över veckosluten ersatta, meddelar distriktschef Hillevi Smeds på Folkpensionsanstalten i Mariehamn.
– Sjukförsäkringslagen är entydig och det finns tyvärr ingen möjlighet för FPA att ersätta resor då man är i offentlig sjukhusvård, d v s inskriven på sjukhus. Jag har i dag (läs fredag) fört diskussioner med både ÅHS och Åbo universitetssjukhus om vi tillsammans kunde lösa den uppkomna situationen.
– I samråd med Åbo universitetssjukhus är problemet nu löst. Det är bra att kunden uppmärksammat detta, så vi har kunnat reda upp saken till kundens fördel.
Det var i fredagens Nya Åland som Anders Uppgårdh i en insändare ondgjorde sig över att hans gamla far, som får strålbehandling i Åbo, inte får hemresorna ersatta för att han inte orkar resa till och från dagligen.