DELA

Uppdateringen av IPTV är ett misslyckande

Hej Ålcom , jag vänder mig främst till er eftersom det är er IPTV som jag har. Hur det är med MCA:s TV-utbud, vet jag inte.

Anledningen till att jag skriver är att ni har ”uppdaterat” IPTV med buller och bång i februari så att man nu kan se på TV på mobilen, läsplattan, och datorn förutom på den traditionella TV-apparaten. Jag vet inte hur mycket och vad ni testade innan ni lanserade och sjösatte uppdateringen, men med viktiga uppdateringar har ni misslyckats grovt.

Jag vet inte hur ni hör och uppfattar ljudet på TV. Har ni tänkt på det bakgrundsljud som finns i alla program? Det finns där oavsett om det är nyheter, naturprogram, frågesport, sport eller drama.

En del är dramaturgiskt, det finns för att skapa stämning, vilket ofta är musik av olika slag. Sedan finns det trafik och andra ljud som finns där det filmas. Men det påverkar, vare sig man vill det eller inte, det viktigaste ljudet i ett program, nämligen talet.

För oss som inte hör så bra, och vi är många, man talar om att ca 15 % av befolkningen har mer eller mindre hörselproblem, blir det svårt och arbetsamt att anstränga sig för att uppfatta vad folk säger i TV-programmen. Det gäller i synnerhet sådana program där berättaren inte syns i bild, som exempelvis i naturprogram. Då går det inte att se på den som talar, för att läsa av dem på läpparna, vilket många gör.

Dessutom finns det människor som inte artikulerar så bra att man kan se vad de säger. Vissa röster är svåra att höra, de är för dova eller för ljusa, vilket också påverkar hur bra man uppfattar vad folk säger. Textning av TV-program är otroligt viktigt för en hörselskadad person.

Med textning blir allt naturligtvis tydligt och klart. Det hörs helt enkelt bättre! Jag kollar alltid om det finns textning och använder den hela tiden, bara det är möjligt.

HRF , Hörselskadades riksförbund i Sverige, kämpade länge med att få textningen i TV att fungera. Nu textas alla svenskspråkiga programmen oftast direkt i SVT och TV4. I annat fall knappar man in sidan 199 på Text-TV oavsett om du ser på SVT, TV4 eller TV3.

När det gäller det sistnämnda så finns textningen bara via Text-TV, och det är också den enda Text-TV-sida de har. Ibland kan textningen, speciellt om det är fråga om direktsändningar, strula lite men de försöker i alla fall.

I Finlands TV finns också tillgång till textning om man vill ha det via Text-TV, dock är det på olika sidor för olika kanaler.

Före Ålcoms ”uppdatering” gick det att få textningen att hänga med om man bandade in ett program på Spin eller tittade med tidsförskjutning. Men nu går det inte längre. Vill jag se ett program textat, måste jag se det när det sänds ”på riktigt”. Jag blir verkligen bunden till TV-tablåerna om jag vill ha textningen till programmen.

Jag har inte blivit friare att se TV-program när jag vill eftersom den nödvändiga och viktiga textningen inte hänger med. Var inte det en av anledningarna till den nya uppdateringen av IPTV?

Jag har flera gånger varit i kontakt med Ålcom och påtalat avsaknaden av textningen på TV, men svaren som jag fått är att man ”jobbar med det”. Jag skulle gärna vilja veta hur det jobbas med det och hur ni har tänkt lösa problemet.

Som det är nu är ”uppdateringen” en ”neddatering” alla hörselskadade. Eftersom det fungerade före uppdateringen, måste det rimligtvis gå nu också. Man kan fundera på vad testade innan ni lanserade det här.

Det är inte det enda som blev sämre med ”uppdateringen”. Det kan jag återkomma till en annan gång.

Pia Grüssner

Ordf. Ålands Hörselförening r.f., med ca 750 medlemmar

Ålcom svarar:

Hej Pia, tack för dina kommentarer och funderingar. Det är så att teknikskiftet som gjordes i och med bytet av IPTV –system medförde att vi inte per automatik har textning på alla kanaler då man spelar upp programmen i efterhand.

Vi kommer däremot, precis som har delgetts dig, göra ytterligare investeringar för att möjliggöra detta på fler av de kanaler vi sänder.

Detta kommer att ske under våren/sommaren. Ni är hjärtligt välkomna att kontakta mig personligen för att delge era erfarenheter och lyfta vad som är viktigt för er. Detta gäller alla våra tjänster då jag är övertygad om att alla i vår bransch kan bli bättre på detta!

Vi lyssnar gärna och gör allt vad vi kan för att alla ska få en bra TV upplevelse så hör av dig!

Daniel Dahlén,

Ålcom