DELA

Uppdatera friidrottens faciliteter

Beslutet att bygga en separat friidrottsarena på Ytternäs sportfält samt uppgradera WHA:s arena togs den 26.9.2017 med rösterna 25 för, fem avstod och 1 ledamot var frånvarande.

I stadens verksamhetsplan för 2015 beslöt stadsfullmäktige på förslag av Tage Silander ”att utreda möjligheter och intresse av att på bästa sätt förverkliga lämpliga faciliteter för friidrottsverksamheten på annan plats än idrottsparken i syfte att såväl friidrotts- som fotbollsverksamheten ska ges förutsättningar att verka och utvecklas”.

Förverkligandet av stadsfullmäktiges beslut är i full gång. Arbetet löper fint och kultur- och fritidsnämnden har en expertgrupp med representanter för fotbollen och friidrotten samt stadens egna sakkunniga som ansvarar för planeringen och projekteringen av investeringarna.

Stadsplanen för Ytternäs sportfält har ändrats och anpassats till den nya friidrottsarenan. Skissritningar för friidrottsarenans läktare, måltorn och tävlingskansli har godkänts av kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden minskade på antalet läktarplatser för att inrymma en handikapptoalett som också kan användas av funktionärerna i samband med tävlingar. Behovet av omklädningsutrymmen, allmänna toaletter m.m. kommer att samutnyttjas med verksamheterna i Baltichallen.

När nämnden godkände skissritningarna föreslog John Holmberg att skissritningarna för läktarbyggnaden skulle ersättas av en mobil läktarenhet. Förslaget vann inget understöd och förföll.

Friidrotten på WHA har läktare, omklädningsrum, måltorn och andra faciliteter som friidrotten behöver. För att en flytt till Ytternäs sportfält ska bli ”på bästa sätt” är det viktigt med en läktare och alla andra faciliteter som friidrotten behöver för att ”verka och utvecklas” enligt fullmäktiges beslut från år 2015.

När stadsfullmäktige i februari detta år säkrade finansieringen av investeringarna jublade fotbollens och friidrottens representanter. Frank Ottosen konstaterade .” Om den nya arenan har alla faciliteter som behövs. Bra läktare, förråd och bra löparbanor… Då blir det bra”.

I den kostnadsberäkning som ligger till grund för investeringen av en friidrottsarena finns läktaren med. Kostnaden för läktare, förråd, måltorn, ljudanläggning uppskattas till cirka 600 000.

Lanskapsregeringens paf-bidrag utgör 50 procent av detta belopp. Ett generöst och värdefullt stöd för att utrusta den nya friidrottsarenan inte bara för nuvarande verksamhet utan också för att utveckla friidrotten för hela Åland. Arenan byggs för framtida tävlingar som också kommer att gynna besöksnäringen.

En flytt av friidrotten från WHA ska vara en flytt till något bättre. En mobil läktare är definitivt inte någon uppdatering utan en nedmontering av friidrottens faciliteter i Idrottsparken.

För mig är det en hederssak att stå fast vid stadsfullmäktiges beslut och uppfylla de löften vi gett friidrottens företrädare och utövare.

BARBRO SUNDBACK

ORDFÖRANDE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN