DELA

Upp till kommunerna själva att besluta

Landskapsregeringen har, trots en bred folkopinion mot tvångssammanslagning av kommuner, beslutat att sätta landskapslagarna om kommunreform i kraft från den 1 maj 2019.

Lagarna innebär att Åland den 1 januari 2022 består av fyra kommuner. Det är en sanning med modifikation. Faktum är att landskapsregeringens försök att med tvång sammanslå 15 kommuner till tre har misslyckats eftersom den tvångsmekanismen som fanns i lagförslag togs bort i samband med behandlingen i lagtinget.

Nu är det upp till kommunerna själva att besluta. En kommun kan således inte tvingas till samgång med andra kommuner oberoende hur mycket landskapsregeringen försöker övertala eller hota.

Jag tror fortsättningsvis att respekt för det kommunala självbestämmandet och en dialog mellan berörda är den bästa sättet för att utveckla Åland.

VERONICA THÖRNROOS

C PARTIORDFÖRANDE