DELA

Upp till kamp för Lumparn!

Lumparn bildades av ett meteroitnedslag för ca en miljard år sedan när det som blev Åland låg nära ekvatorn. Lumparn är en av våra viktigaste historiska skådeplatser vid slaget om Bomarsund. Där kungar färdats till Kastelholm i många sekel. Som en rondell för sjöfarande som skapar närhet mellan våra kommuner och farleder i och kring dem. Är som öppet hav när det blåser, med aggressiva vågor som våra stävar mödosamt klyver.
Ett rikt skafferi för åländska fiskare sedan urminnes tider.

Nu hotas Lumparn av akut syrebrist på grund av övergödning och igår kunde vi läsa att experter inte vill ta ordet kollaps i sin mun men menar dock att det är oklart hur mycket till gummibandet går att spänna innan det brister för Lumparn. Nu blinkar lamporna i de politiska kontrollrummen runt om på Åland.
Man borde sätta sig ner och diskutera vilka åtgärder som borde vidtas för att minska belastningen på denna stora havsvik med väldigt små till- och utlopp. Med de förhållandevis enkla metoder som våtmarksexperten Peter Feuerbach föreläste om förra veckan kunde man minska belastningen rejält och kostnadseffektivt. Dessa åtgärder kunde vidtas i de diken och i de vikar i Lemland, Lumparland, Jomala, Saltvik, Finström och Sund som till sist mynnar ut i Lumparn.

Dessa åtgärder renar bort både bakgrundsbelastningen och näringsämnen från jord- och skogsbruk samt bosättning. Bosättning i Lumparns tillrinningsområde borde prioriteras när det gäller kommunal avloppsutbyggnad. Ett projekt där belastningskällorna kartläggs och lämpliga åtgärder såsom ovan nämnda med ”intelligenta diken” och anlagda/återställda våtmarker borde initieras.
En viktig sak att kartlägga är finansieringen för sådana åtgärder, kommunerna kan bidra med engagemang men kassorna är ansträngda. Olika typer av både ny och befintlig offentlig finansiering behövs tillsammans med privata engagemang från fonder och liknande, också privatpersoner som är beredda att skjuta till en slant. Nämnda kommuner tillsammans med landskapsregeringen kunde vara projektägare. Det är dags att kvittera larmet om Lumparn och avhjälpa problemet.
Kommunstyrelseordföranden i kommunerna runt Lumparns stränder
Danne Sundman, Lemland
Runar Karlsson, Saltvik
Brage Wilhelms, Lumparland
Fredrik Lundberg, Jomala
Krille Mattsson, Sund
Roger Höglund, Finström