DELA

Upp till bevis

Landskapsregeringen kommer i dagarna att se över avbytarlagstiftningen utgående från möjligheten att återställa vikarietidens längd till att något så när motsvara rättigheterna i riket.
Utgående från den ytterst svåra situation som i synnerhet mjölkproduktionen på Åland befinner sig i är det nu upp till bevis för Landskapsregeringen om engagemanget de senaste dagarna bara är tomt prat eller om man verkligen menar något med det.

Eftersom det även är ytterst ansträngt i flera produktionsgrenar så kunde man börja med att justera definitionen för husdjursenhet så att det motsvarar den definition av husdjursenhet som finns i rikets avbytarlag.
Vidare har man nu möjlighet att ge avbytarstöd till 100 % av avbytarstödets belopp. Det är också rimligt att man indexbinder normen för avbytarstödet.

Från Ålands Producentförbunds sida har vi under de senaste åren åtskilliga gånger försökt beskriva de lönsamhetsproblem som finns i jordbruket. De svårigheter som finns nu beror till stora delar på importstoppet till Ryssland, men förändrade utbetalningstidpunkter och förändringen av stöd gör att likviditeten på många gårdar nu är mycket ansträngd.
Styrelsen för Ålands Producentförbund