DELA

Upp till bevis regeringen – satsa på skolan

Lagkravet om trestegsstöd ser fint ut på papper, men tyvärr har kommuner och landskapet inte satsat de resurser som behövs för att lagkravet ska uppnås. Förlängd läroplikt som skulle hjälpa många elever att ta steget vidare och inte stanna hemma har man vägrat jobba för. En lagstiftning om förlängd läroplikt, alltså ett lagkrav att alla våra unga ska få en gymnasie- eller yrkesutbildning, skulle hjälpa både kommuner och skolor att samarbeta kring de elever som har det svårast.

 

Det finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser för att klara av elevernas stora stödbehov. Många faller mellan stolarna och vi har inte fungerande system på Åland för att hjälpa eleverna vidare.

– Vi får nu allt fler elever som stannar hemma eftersom skolan inte kan erbjuda det stöd och den trygghet i skolgången som de skulle behöva, säger lärarföreningens ordförande Karsten Steiner och han har alldeles rätt.

 

I dag går våra lärare på knäna för att hitta speciallösningar för elever i behov av särskilt stöd. Lärarkåren kräver mer resurser för att kunna erbjuda barn och unga det stöd de har rätt till. Vi behöver fler speciallärartimmar, skolkurator, skolcoacher, assistenter och stödpersoner. Undervisningsgrupperna får inte bli för stora och lärartätheten ska vara tillräcklig. Det är lätt att stifta lagar, men nu måste landskapet hosta upp medlen så att vi kan förverkliga innehållet. Barnen är vår framtid och utbildningsnivån i landskapet en stor tillväxtfaktor.

SARA KEMETTER (S)