DELA

Upp till bevis Perämaa

Eftersom finansministern gång på gång, senast i Ålandstidningen den 30 september, säger landskapet har sparat 100 miljoner kanske han kan visa det med siffror så att det blir förståeligt.
För om man tittar på budgetjämförelser, av utgifter och inkomster, så har utgifterna från 2008 till 2011 minskat med 10 miljoner. I dessa siffror finns minskningar av investeringsutgifterna med 13 miljoner och i överföringsutgifterna med 27 miljoner.
Ta chansen finansministern och visa var dessa påstådda inbesparingar gjorts.

Finansministern hade en dålig dag på jobbet när han i samma tidningsartikel sade att minskningen av arbetslösheten på Åland, med 10 personer från 2009-2010, åstadkommer 5 miljoner mera flitpeng år 2012.
Flitpeng får Åland när inbetald inkomst och förmögenhetsskatt från Åland överstiger 0,5 % av motsvarande skatter i hela Finland. Då få vi tillbaka till Åland det överskjutande beloppet. Flitpengen som till största delen beror på näringslivets framgångar ska definitivt inte företrädare för regeringen ta åt sig äran för. Detta särskilt med tanke på att regeringen inte haft någon näringspolitik att tala om den senaste perioden.

Trots detta uttalande av finansministern, har skulden till landskapets pensionsfond troligen ökat till en bit över 300 miljoner. Räntekostnaden för den skulden redovisas som pensionskostnad i landskapsbudgeten. En kostnad som är nära 10 miljoner per år.
Rolf Granlund
Ålands Framtid