DELA

Upp till bevis, lantrådet

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) hävdar i en intervju i tisdagens Ålandstidning att Centern inte fullföljer planer. Vi hävdar att inget kunde vara mer fel. Åland är i dag ett samhälle med toppvitsord på alla plan. Här finns trygghet, arbetsplatser, duktiga företagare och stark framtidstro. Det är ett resultat av långsiktig planering och utveckling där Centern varit ledande och tagit ansvar.

Under den senaste mandatperioden drevs de flesta reformer av Centerns ministrar, till exempel skärgårdstrafikens privatisering, förändringen av hela budgetstrukturen, och inte minst KST där inget av de andra regeringspartierna var redo att ta ansvar för alla ålänningar. Samtliga dessa reformer är sådana som ytterligare förbättrar möjligheterna att nå det hållbara Åland som är målet.

Som oppositionsparti gjorde Liberalerna inget annat än att med alla medel försöka stoppa dessa förändringar och förbättringar. Kanske lantrådet istället för att peka finger åt andra skulle redogöra för en enda reform som hon och Liberalerna genomfört?

Beträffande kommunfrågan finns en skarp skiljelinje mellan vårt sätt att betrakta Åland och Liberalernas. Vi tror på styrkan i närdemokratin, det lokala engagemanget och närservicen. Vi tror inte på centraliserade maktorgan som betraktar sig som viktigare än medborgarna. Ålänningarna ska fatta sina egna beslut, så har vi byggt Åland hittills och det vill vi fortsätta med. Det blir antagligen enklare för landskapsregeringen om antalet kommuner är färre; men blir det bättre beslut? Vi vill ha tillväxt, arbetsplatser och innovationer och tycker diskussionen kring kommunerna riskerar ta kraft från riktiga utvecklingsfrågor. Vad blir bättre genom ökad maktkoncentration och toppstyrning?

Vi tror i själva verket att skälet till att Liberalerna lämnade Centern utanför regeringen handlar om något så enkelt som en inneboende rädsla för Centerns styrka och tro på självbestämmande. Vi litar på ålänningarna och deras förmåga och vi håller självstyrelsen högt. När det gäller det sistnämnda ser vi redan att självstyrelseskärpan trubbats av i den nya regeringen.

Centern är ett reformvänligt och progressivt parti som för gräsrötternas talan. Vi är redo att diskutera sådana reformer som gör hela Åland mer rationellt och bättre rustat för framtiden. Några sådana planer har ännu inte kunnat skönjas i den ideologiskt skakiga regeringsbildningen. Snarare tvärtom i form av det initiativ som syftar till att experimentera med den mest bärande av självstyrelsens grunder, jordförvärvslagstiftningen.

Lantrådet borde sopa den egna trappan innan hon ger sig på vår. Självstyrelsen är för Centerns del både ett verktyg och ett mål och absolut inget som ska äventyras på grund av personliga och kortsiktiga maktambitioner.

Centerns lagtingsgrupp

Britt Lundberg, Runar Karlsson, Harry Jansson, Mikael Lindholm, Roger Nordlund, Jörgen Pettersson, Veronica Thörnroos