DELA

Upp till 570 € till ensamförsörjare

Ålands framtids ordförande säger att hon inte tycker regeringen har gjort tillräckligt för ensamförsörjande.

Men då har hon ju missat den stora bilden.

Socialdemokraterna och de andra regeringspartierna har ju gjort massor med åtgärder som hjälper ensamförsörjare under den här perioden.

Alla barn under 20 år går numera gratis till allmän hälsovård. Det måste vara en lättnad för ensamstående, även om den är svår att kvantifiera i pengar.

Men i den nya tilläggsbudgeten så kom ett förslag som vi är mycket nöjda med. Vi kommer att höja ensamförsörjartillägget per barn från 50 till 60 euro i månaden. Dvs 120 euro i året.

Så tillsammans med de andra ändringar vi gjort under året, halvering av mediaavgiften och ett avdrag på hundra euro per år så betyder detta att i reda pengar får en ensamförsörjare minimum 330 euro mer och om den har tre barn 570 euro mer direkt i sin plånbok .

Detta kommer att visa sig på ett rejält sätt för de människor som varit utsatta och ofta måste söka röda lappar i affärerna.

I samma anda så förbereder regeringen en lagstiftning angående en justering av studiestödets ensamförsörjartillägg. Vilket kommer att låta ensamförsörjare vidare utbilda sig och kanske skaffa nya möjligheter till ett bättre liv.

Det kan ju inte vara dåliga saker.

IGGE HOLMBERG (S)