DELA

Unikt läge att sätta fart på Mariehamn

Mariehamns Elnät Ab har i formell ordning i enlighet med ägardirektivet bett Mariehamns stad om lov att köpa Mariepark för att etablera kontor och verkstad på den i dag övergivna platsen intill Västerhamn. Fördelarna med en flytt är många, både ekonomiska och praktiska och verksamheten är inte störande för grannarna. Sedan Mariehamns Elnät Ab bolagiserades år 2015 har dess styrelse och personal målmedvetet arbetat med rationaliseringar och förbättringar för att kunna erbjuda kunderna så bra energipris som möjligt.

I dag är bolagets verksamhet utspritt på flera platser vilket inte är rationellt. Tekniska verkens byggnad är inte optimalt anpassad för ett konkurrensutsatt elbolag. Genom att flytta elbolaget skulle priserna till kunderna kunna sänkas.

Förutom att ett köp av Mariepark skulle skapa bättre förutsättningar för Mariehamns Elnät Ab skulle även många andra möjligheter uppstå. Marieparkområdet skulle bli en aktivare plats än i dag och samordningsmöjligheterna med hamnen skulle vara många och bra även för hamnbolaget och i förlängningen VA-verket och kanske fler. Dessutom kunde det bli början till en nystart för tekniska verken, kanske som kontor eller bostäder.

Om stadsstyrelsen väljer att säga nej till Mariehamns Elnät Ab:s anhållan säger man också nej till utveckling. Då kommer ingenting att hända med tekniska verken och Mariepark förblir oanvänt. Det vinner ingen på, allra minst stadsborna och elkunderna.

Jörgen Pettersson

Ordförande i Mariehamns Elnät Ab och ledamot av stadsfullmäktige

Annelie Karlberg

Viceordförande i Mariehamns Elnät Ab