DELA

Unik chans för Finland

Nu har vi i EU en unik chans där vi i Finland kan få ett 14:e mandat i och med Storbritanniens utträde.

Det är unikt på grund av att detta troligen är den sista gången på mycket länge som vi i Finland kan gynnas av en förändrad mandatfördelning i Europaparlamentet. Nästa gång är det troligen länder på västra Balkan som ska ha platser och då kommer platserna att minska i länder som har minskande befolkning. Alltså, platserna kommer inte att bli färre för oss. Vill man spara pengar borde Finland hellre stöda ”single-seat-kampanjen”, det vill säga att Europaparlamentet slutar att åka till Strasbourg. Det kostar många gånger mer än att ha några fler EU-parlamentariker.

När Finland får den här 14:e platsen så borde den reserveras för Åland i en egen valkrets. Trots att Åland har en relativt liten befolkning så är detta en mycket viktig demokratisk fråga. Självstyrelselagen och grundlagen delar den politiska makten i landet mellan två parlament och två regeringar. Precis som Finlands riksdag har Ålands lagting fört över lagstiftningsmakt till EU. Folket i Finland har kompenserats för detta med platser i EU:s beslutsfattande organ, men den åländska befolkningen har inte kompenserats för den här överföringen trots att Åland har samma skyldigheter som en medlemsstat inom de områden där Åland har lagstiftningsbehörighet.

Redan år 1994 har Finlands regering (i RP 351/1994) konstaterat att en åländsk representation är konstitutionellt berättigad och att man borde inleda förhandlingar om en extra plats till Finland i Europaparlamentet. Finland har även lyft frågan om en tilläggsplats till oss för Ålands del vid europeiska rådet år 2007. Nu finns chansen för Finland att uppfylla sina löften på ett smidigt sätt i och med Brexit.

MODERAT SAMLINGS LAGTINGSGRUPP