DELA

Ungdomsröster i fokus

Måndagen den 14 oktober hade jag, i egenskap av Företagsam skärgårds ordförande, Föglö bildningsnämnds ordförande, vice ordförande i Föglö kommunstyrelse samt föreståndare i Sottunga grundskola, förmånen att delta i projektet Young voices in the archipelagos slutkonferens i Stockholm.
Projektet har pågått i två år som ett samarbetsprojekt mellan skärgårdsungdomsorganisationen SKUNK på Åland och Skärgårdsstiftelsen i Stockholm. Huvudsyftet med projektet har varit att stärka ungdomars självkänsla och öka kunskapen kring demokrati och den demokratiska processen.

Slutkonferensen och slutrapporten vittnar om ett lyckat projekt. Det viktigaste jag fick med mig från slutkonferensen, förutom innehållet i rapporten, var en nyttig ögonöppnare. Det finns en generell attityd i samhället att barn och ungdomar varken kan, bryr sig om, vill eller ska engagera sig i sitt samhälle – ka lla det politik om du vill – att de står på tillväxt och ska vänta på sin tur. Kanske får de en klapp på huvudet och ett ”lilla gumman” också. Med den attityden skapar vi inte plats för eller väcker det engagemang hos ungdomar som vi sedan förväntar oss av dem när de kliver in i vuxenlivet.

Jag vill med den här texten uppmana alla beslutsfattare i lagting och kommuner att ta del av innehållet i projektets slutrapport. Vi måste hitta kanaler för att ta in ungdomsperspektivet i politiken. Målgruppen under 18 år är en stor grupp samhällsinvånare som i lag inte har rätt att rösta och på så sätt påverka i samhället. Då måste det finnas alternativ för att kunna vara delaktig på riktigt. När vi skapar arenor där ungas röster hörs – tänk efter så att det inte bara blir skendemokrati. Unga är trötta på att inte tas på allvar. Vi ska heller inte tro att vi vet vad ungdomar vill. Är vi på riktigt intresserade av vad unga har att säga? Bra, fråga dem och låt dem vara med oc h påverka på riktigt, för de kan och de vill.
Kent Eriksson, Lib