DELA

Ungdomsråd för att öka ungdomars inflytande

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka. Det är dock oftast den metod som misslyckas om och om igen, något vi också kan se på Åland. Det betyder dock inte att man inte ska satsa på den. Den kan ge effekter både vad det gäller att stärka ungas engagemang som medborgare och att stärka ungas direkta inflytande på politiken.

Jag har arbetat med inflytande- och påverkansfrågor hela mitt liv och vet att om politiker på allvar vill engagera alla unga idag och för framtiden finns det några viktiga förutsättningar som krävs:

Det behöver en samordnare/demokratilots som jobbar direkt med ungdomsrådet men som också identifierar och arbetar för att minska hinder som gör att vissa grupper har svårare att påverka än andra.

Det behövs ökad kunskap bland unga om hur kommunen fungerar och att de känner till sina rättigheter. Det kan man organisera som man gjort t ex i Skellefteå, där kommunens demokratilots håller workshops om demokrati i olika verksamheter, så som skolor, föreningar, grupper via arbetsförmedlingen och fritidsgårdar eller att man kontinuerlig håller Framtidsverkstäder i daghem och skolor, men det krävs då att de finns pengar reserverade för att genomförande.

Det behövs fler neutrala rum där medborgare kan mötas för att tillsammans driva sina frågor. Hearings är bra men dessa bör också vara uppsökande och flexibla. Det behövs också mötesplatser där politiker och tjänstepersoner kommer till skolor, ungdomsgårdar, föreningar och andra ställen där ungdomar samlas.

MIA HANSTRÖM

KONSULT I UNGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSARBETE