DELA

Ungdomsgården är inte en tom box

Jag vill bemöta Mia Hanströms insändare från onsdagen 19 september. Att prata för en ungdomsgård är inte att prata om tomma boxar. Tycker det är synd att man framställer en ungdomsgård så. För mig får man kalla det vad som helst, det är inte namnet som är det primära. Det viktiga är verksamheten och att få en bra mötesplats för ungdomar. Jag har i nu 15 år vid olika tillfällen pratat om behovet av en ungdomsgård i Godby, men givetvis menar jag då också en fungerande verksamhet. En verksamhet som har en regelbundenhet i öppettider och personal. Jag ser också omgivningen som viktig bland annat så har du Mia lärt mig se på ungdomsgårdar ut ett genusperspektiv. Det har jag gjort nu också. Jag ser att ungdomsverksamheten skall gå ut på att bygga bärande relationer genom ändamålsenliga lokaler. Därför vill jag se en annan lokal för ungdomarna att träffas i än den som är idag.

Jag vill också se det absolut viktigaste, utbildad ungdomspersonal som kan vara trygga vuxna och stärka våra unga i sin identitet. Jag vet vilken oerhörd resurs de är för de unga. Jag håller med dig Mia att man måste se verksamheten. Om man skriver om en ungdomsgård så är det ju givetvis med verksamhet. Ingen som pratar om ungdomsgårdar pratar om tomma boxar. Jag vill i Godby se en ungdomsgårdsverksamhet som ungdomarna också kan gå till på eftermiddagen. Jag hoppas också se personal som kan ha både tjej och killgruppsverkamhet.

Jag vill avslutningsvis lyfta på hatten för det Finström gjort och gör. Men vill vi ge en bra och utvecklande verksamhet så behöver även vi andra norråländska kommuner vara med och hjälpa till. Våra kommuner är så små idag att man inte kan lyfta upp en bra ungdomsverksamhets själv utan i ett samarbete över kommungränserna.

GÖTE WINÉ (S)