DELA

Ungdomen avgör valet – om de röstar !

Ungdomarna kan i valet rösta fram förändring som de vill ha till stånd. Enligt mig behövs bl.a. följande:
1) Biograf i Mariehamn. Privata entreprenörer är villiga att driva biografverksamhet i ett allaktivitetshus såsom KK-huset. Nu bör Landskapet aktivt och genast medverka till att det finns lämpliga och ordentliga lokaler för biografverksamhet.
2) Hållbar utveckling är viktigt. Vindkraft är Ålands möjlighet att bidra till hållbar utveckling. Därför bör landskapet aktivt medverka till dess utbyggnad.
3) Avgiftsfria landsortsbussar bör införas, ty enbart klart billigare och tätare busstrafik ger ungdomen tillräcklig frihet och möjlighet att röra sig. Sena kvällsbussar på helgerna skulle vara populära. Bussmöjligheten skulle få många att lämna bilen hemma.
Ungdomarna är främsta anhängarna av fungerande kollektivtrafik. Största vinnaren är dock naturen isynnerhet om trafiken sköts av el-bussar.

Gard Larpes (Lib nr 82)
www.GardLarpes.ax