DELA

Ungdomen är framtiden på Åland

Det är glädjande att se att flera unga personer i vårt landskap väljer att ställa upp i höstens val. När jag för fyra år sedan valde att kandidera fick jag höra mycket kring min kampanj ”Föryngring & nytänkande” och att det var dags att våga lämna över till oss yngre med nya infallsvinklar på gamla problem.

Jag valde under sista Rockoffhelgen att gå in och sponsorera en buss till Eckerö och Hammarland. Detta av eftersom jag tycker det är otroligt synd att kommunerna och politikerna inte väljer att satsa mer på ungdomarna i dagens samhälle. Mest hela tiden skall det dras in på barn och ungdomsverksamheter i vårt samhälle, åtminstone är signalerna detta.
I stället driver ungdomarna runt på stadens gator och utsätts både för det ena och det andra och gör åverkan på saker och ting.

Resultatet av transporten blev att totalt 77 personer åkte med bussen (33 och 34 varje dag). Resenärerna betalade ett självkostnadspris vilket gjorde att den faktiska kostnaden för transporten blev mycket låg. Skulle denna kostnad delats på två kommuner (Eckerö och Hammarland) hade kostnaden per kommun och per kväll varit löjligt låg. När det ordnas evenemang av Rockoffs dignitet i nio dagar för det med sig en del bekymmer för myndigheterna på stadens gator och i parkerna. Tyvärr får man se en hel del elände på och kring min arbetsplats, såsom snatterier, tobak, öl, sprit och narkotika, allt detta bland ungdomar som kan vara under 15 år ibland.

Det känns viktigt att man redan nu tar hand om ungdomarna i kommunerna, ungdomen är framtidens Åland. Jag är helt övertygad om att problemen blir mindre framledes med mer insatser till fältverksamheten, Power club, Rockoffbussar, ungdomsaktiviteter i kommunerna med mera. I stället för att satsa denna låga kostnad på ungdomarna idag finns det risker att det handlar om betydligt större pengar framöver. Till exempel om det krävs behandlingshem eller andra insatser för att ta hand om de uppkomna problemen.

Det är förstås inte bara kommunernas ansvar att ta hand ungdomarna. Vi föräldrar har idag ett allt större ansvar. Men jag tror att den lilla extra kostnaden kan vara så mycket värd i slutändan att vi skattebetalare i kommunerna säkert mer än gärna är med och betalar för ungdomssatsningar.
Anders Holmberg,
företagare.