Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Ungdomars psykiska mående måste diskuteras

Ungdomars psykiska välmående har de senaste åren tagit ett stort kliv bakåt. Psykisk ohälsa och barnskyddsanmälningarna på Åland har tyvärr ökat vilket oroar mig. Resurser har flyttat från specialundervisning och elever med psykiska och sociala problem har flyttats till större klasser, med bara några få timmar specialundervisning.

Säkerheten och säkerhetskulturen bärs i slutändan upp av en stark sammanhållning. Om personal och elever tas med i diskussionen om hur skolan hålls säker så stöder detta också elever med sociala och psykiska problem. Förutom delaktighet måste samhället bistå med tillräckliga resurser för ungdomar. Både möjlighet att få stöd i skolan och hjälp även utanför skolan ifall det behövs är centralt. Allt från telefonjourer och möjlighet till psykolog, samtalsjourer och rådgivning. Vi sparar både tid och pengar genom att fånga upp barn och unga innan problemen blir för stora.

Sara Kemetter (S)