DELA

Ungdomarna är vår största resurs

Alla ungdomar behöver få de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet, de är våra framtida politiker, egenföretagare och entreprenörer. De kan endast nå sina mål genom att utbildningen, speciellt på gymnasienivå håller en hög standard.

Gymnasiereformen som genomfördes för några år sedan behöver utvärderas och förbättras, det finns stora brister i det nuvarande systemet. Yrkesgymnasiet behöver utvecklas i samarbete med näringslivet för att så många som möjligt kan få ett arbete direkt efter examen. Kurser i entreprenörskap och företagande behövs så att fler kan få kunskaper i att driva ett eget företag. Också de som väljer att läsa till en studentexamen genom att läsa HUTH behöver få bättre villkor, ett litet steg är genom att införa ett valfritt fjärde studieår (som redan finns på Lyceet) kan vi minska stressen och avhoppen. Vi behöver också satsa på fler speciallärare på gymnasialstadiet.

Psykisk ohälsa bland unga är även ett växande problem, speciellt i gymnasieåldern. Preventivt arbete mot psykisk ohälsa är det billigaste och bästa sättet att förbättra måendet bland unga. De behöver utrustas med verktyg för att hantera stress och krav på sig själva och samhället, till exempel genom kurser i mindfulness eller genom att integrera det i nuvarande ämnen.

De unga är vår framtid, vi behöver satsa på dem!

Elias Lindström

Liberal lagtings- och stadsfullmäktigekandidat