DELA

Ungdomar, media, idrott

Ungdomar, mediepolitik, fornminnesvård, våra sevärdheter, bibliotek och idrottspolitiken är några av de områden som inte rymts med i mina tidigare inlägg.

Förutom kultur- utbildnings- idrotts- och ungdomsminister har jag även innehavt ansvaret som vicelantråd. Jag har tillsammans med lantrådet deltagit i de stora diskussionerna. Centern har prioriterat att fokusera på självstyrelsens grundpelare och språkfrågorna. Vi har lagt grunden för nytt självbestämmande (ramlagen) som tryggar Ålands ställning och krävt respekt både nationellt och internationellt för Ålands speciella status och agerat konsekvent och kraftfullt för det svenska språket i förhållande till Helsingfors.

Vi har fört ett ungdomspolitisk program till lagtinget. Ungdomspolitiken är eftersatt och behöver både större engagemang, klara beslut och goda rutiner. Vi har som enda regering i Norden minskat ungdomsarbetslösheten under brinnande lågkonjunktur, främst genom utbildningspolitiska lösningar, Katapult och praktikantplatser för unga.
I ett mediepolitiskt program föreslås ett rättvisare avgiftssystem som även skulle bli lägre än dagens licens. Vi förhandlar om upphovsrätter med Sverige för tillgång till TV över internet. Att det inte längre är olagligt att köpa TVkort från andra länder kommer att underlätta.

Inom fornminneshanteringen har alla fornminnen gåtts igenom från grunden genom dialog med markägare. En lagstiftningsändring har genomförts som både kommer att gynna markägarna och minska risken för att fornminnen ska behöva rubbas.
Ålands museum har förnyat belysningen och nästa steg är en ny basutställning. Vi har öppnat upp Kastelholms slott för flera evenemang.
Vi har tillfört resurser till våra bibliotek för att utveckla digitaliseringen.
Vi har stärkt idrottens roll och underlättat för evenemangsturismen . Åland har stått värd för många idrottsevenemang, som Finlands svenska orienteringsmästerskapen, friidrottstävlingar för döva samt i senaste sommar Finlands svenska mästerskap för synskadade.

Och så har vi ju champagnefyndet som nu ger 3,5 miljoner träffar på Google.

Britt Lundberg ( c )
vicelantråd