DELA

Unga viktiga för församlingen

jag för någon månad sedan fick förfrågan om jag skulle ställa upp i kyrkofullmäktigevalet i Mariehamn nu inkommande söndag var min spontana tanke att inte har jag där att göra eftersom jag regelbundet inte besöker gudstjänster. Men jag kunde inte riktigt släppa tanken och frågade mig istället vad jag eventuellt kan tillföra som fullmäktigeledamot? Vad som i media lyfts fram som en problematik är det låga valdeltagandet och att folk skriver ur sig ur kyrkan vilket är en trend jag är övertygad att ska gå att vända.

Mariehamns församling tog ett nytt grepp i årets val som jag tror starkt på. Församlingen förrättade förhandsval i Sittkoffs gallerian vilket gjorde att röstberättigade hade lätt att stanna till och på så vis påminnas om det stundande valet. En annan viktig utgångspunkt tror jag är att ta vara på de förutsättningar församlingen redan har. Mariehamns församling har likt många andra församlingar ett brett urval aktiviteter för både ung som gammal där utgångspunkten bygger på gemenskap. Att anordna gemensamma aktiviteter för alla oberoende ålder torde vara ett framgångskoncept som förutom att det är väldigt roligt även skapar en ömsesidig respekt och förståelse för varandras situation och behov.

För att synliggöra kyrkan likt Mariehamns församling gjorde då förhandsval förrättades i Sittkoffs gallerian menar jag att församlingens ungdomar har en viktig roll att fylla då ungdomarna är duktiga på moderna sociala medier så som tex Face Book och här kunde kyrkans evenemang synas ännu bättre genom att lägga upp bilder och filmklipp från gudstjänster och andra evenemangen. Säkerligen finns där många ungdomar som kan vara behjälpliga att hjälpa de äldre församlingsmedlemmarna med hur man använder sociala medier för att kommunicera med vänner barn och barnbarn som kanske bor utomlands. Nu menar jag inte att kyrkan ska fokusera på kurser i sociala medier utan jag vill lyfta fram ett exempel hur viktigt och vilka fördelarna är att ha församlingsmedlemmar i alla åldrar som kan dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Som ledamot av kyrkofullmäktige ligger troligen stort fokus på god ekonomi och förvalta fastigheter. Mariehamns församling har ett relativt stort fastighetsbestånd av väldigt varierande art med allt från kyrkor till lägergårdar och här har troligen även kommande fullmäktige en av sina stora uppgifter att skapa förutsättningar att använda och behålla nuvarande fastighetsbestånd för att garantera att församlingen är lättillgänglig för sina medlemmar.
Martin Nilsson
Kandidat nr 17