DELA

Unga, säg nej!

Eftersom jag vill verka för vård trygghet och omsorg önskar jag nu belysa bekämpning av narkotika men även tobaks och alkoholmissbruk ur ett preventivt perspektiv. Barn och unga är vår framtid. Enligt min mening är ett förebyggande arbete A och O.Det vi sår kan vi skörda i framtiden. vi bör från tidig ålder stärka barnens självkänsla så att de lär sig att säga nej.
Detta görs i hemmet förskolan och skolan. Barnen bör uppmuntras till positiva fritidsaktiviteter. Föräldrars roll är att se barnen vara, närvarande samt vara goda förebilder. Alla vuxna har samma ansvar. Grundskolan kan införa obligatorisk undervisning om narkotika alkohol och tobak i läroplanen.Dessutom borde regelbundna diskussioner föras om vikten av att ta avstånd från droger inte falla för kompistryck på området förstå att det inte är coolt att testa. Det måste bli en större tydlighet vad narkotika tobak och alkohol kan leda till för skador för individens hälsa och sociala liv. Även det lilla barnet kan läras att akta sig för elden. Jag menar naturligtvis att den som fastnat i missbruk skall få vård och stöd.

Men det mest humana och kostnadseffektiva är att förebygga missbruk.
Budskapet till unga är: Säg nej!
Pröva aldrig.
Tag avstånd
Drick aldrig något du ej vet vad det innehåller.

Du vet aldrig vem som kan bli beroende.
Ulla Johansson (Åf)
sjuksköterska
Lagtingskandidat 109