DELA

Ung-centern fortsätter sparka på ungdomar

Att Ung-centern ser negativt på en sänkning av rösträttsåldern framkom redan tydligt i en debatt i Ålands Radio här om veckan. Att de då till och med uttalade sig om höja rösträttsåldern till 20 talar ett tydligt språk: Ung-centern vill nedmontera demokratin och förhindra ytterligare utveckling av vårt fria och demokratiska samhälle.

Ung-centern skriver i en icke-namnundertecknad insändare att ”det finns en risk att man inte går med sin egen åsikt till valurnorna”. Rätta mig om jag har fel: Men den risken finns väl alltid i en demokrati? Det är ett pris vi betalar för att upprätthålla ett system som är så rättvist som möjligt för alla.

På flera ställen i insändaren påstår Ung-centern att det är en ”övermäktig” uppgift för en 16-åring att rösta i ett kommunalval. Det är någonting jag absolut inte ens närmelsevis kan hålla med om.

Att väga upp yttrandefrihet mot handlingen att rösta i ett val är ytterligare ett av Ung-centerns tandlösa försök att hugga i förslaget om sänkning av rösträttsålder i kommunalval.

”Med ökad ålder följer erfarenhet, vilket gör att en persons åsikter med tiden kommer att i högre grad grunda sig på faktabaserad kunskap”, kan man också läsa. Är detta ett sätt att förhindra att unga röstar ideologiskt? Jag har försökt, men jag har mycket svårt att som ungdom förstå dessa otroligt kränkande uttalanden gentemot alla ungdomar i vårt samhälle.

Ung-centern skriver rakt ut att en 16-åring inte är ”mogen att axla det ansvar som en rösträtt skänker dem”. Man kan ju undra om Ung-centern lever som de lär och baserar sina åsikter på ”faktabaserad kunskap” då de för fram detta argument. Eller har de kanske en källa på att unga inte är mogna att axla detta ansvar?

Någon vidare koll på FN:s konvention om barnets rättigheter har då Ung-centern inte trots att man försöker luta sig på den i sin argumentation. Man lyckades till och med på någon vänster få det till ”barnkommission”, och någon sådan komission finns inte i FN.

En mycket vilseledande fråga lyfts även fram: ”Vill vi att barn ska ta beslut om lagar och vem som styr vårt samhälle?”. Nu är det ju så att kommuner inte har någon som helst form av lagstiftningsbehörighet, så det finns ju inte ens på kartan. Det absolut har ingenting med förslaget att göra. Det är viktigt att hålla sig till fakta om man vill bli tagen på allvar.

”16-åringar borde inte behöva ta ansvar över sig själva” är ett annat utdrag från en rad av underliga påståenden. Jag kan påminna Ung-centern om att alla som fyllt 15 år är straffmyndiga och har därav inför lagen fullt ansvar för sina handlingar. De är därför redan tvungna att ta ansvar över sig själva och sina handlingar.

Om Ung-centern vill framstå som seriösa i denna fråga borde de verkligen vara noggrannare i både undersökning och sättet de för fram sina argument.

Erfarenhet från exempelvis Österrike talar mot det scenario Ung-centern målar upp. Därifrån har man positiva erfarenheter av en sänkning till 16 år i kommunalval. Dessutom är denna sänkning redan på gång på flera håll i Norden.

Det finns även många olika anledningar till varför en myndighetsprocess bör vara progressiv. Inte minst för att hela ungdomen är lång lärandeprocess. Kan det inte snarare vara så att alla de behörigheter en 18-åring får samtidigt på sin myndighetsdag kan vara övermäktig?

På 60- och 70-talet sänktes rösträttsåldern i allmänna val i Finland först från 21 till 20 och slutligen ner till 18.

I dagens informationssamhälle där ungdomarna har tillgång till all världens kunskap via internet är det inte mer än rimligt att en 16-åring ska få rösta i kommunalval. För en 16-åring i dag har tillgång till mycket mer objektiv information än vad en 18-åring hade då senaste justeringen av rösträttsåldern genomfördes. Därav borde rimligtvis en 16–17-åring lätt kunna bilda sig en uppfattning om vad som pågår i kommunpolitiken.

Vi bör fortsätta utveckla, anpassa och modernisera demokratin till situationen som den är år 2016. Ungdomar är kloka. Låt dem påverka i sina kommuner!

Jannik Svensson
Medlem i Ålands Liberala Ungdomsgrupp