DELA

Unesco – naturlig hemvist för Åland

”Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen.”

Utifrån den grundläggande principen förklarar Unesco sitt syfte att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur.

Just i dag, i skenet av ett pågående anfallskrig i Ukraina, får dessa programförklarande ord en särskild betydelse och lyfter upp verkligheten som inte alls är vacker utan brutal, oförsonligt hård och skrämmande. Det går inte att låta bli att göra den kopplingen.

Jag är stolt över att Åland tog steget in i ett internationellt sällskap som är så viktigt för att främja den universella respekten för rättvisa, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter samt grundläggande friheter.

Den 9 november 2021 under Unescos generalförsamling i Paris antogs nämligen Åland som associerad medlem. Vi sällar oss till 193 medlemsländer och 12 associerade medlemmar. Medlemskapet understöddes av utrikesminister Pekka Haavisto (De gröna) i Finlands inlaga till Unesco under ansökningsprocessen.

Unesco är en naturlig hemvist för Åland sett inte minst ur ett historiskt perspektiv. Ålandslösningen är ett tydligt exempel på ett framgångsrikt beslut som för 100 år sedan fattades av FN:s föregångare Nationernas Förbund. År 1921 beslöt Nationernas förbund om Ålands unika status som självstyrande region, där Åland skulle garanteras sitt svenska språk och kultur samt lokala sedvänjor. Samtidigt beslöt också Nationernas Förbund att ett avtal om Ålands demilitarisering och neutralisering skulle uppgöras för att befästa Ålands demilitariserade status baserat på ett tidigare beslut som fattades i samband med fredsfördraget i Paris 1856. Genom beslutet i Paris 1856 blev Åland demilitariserat och för första gången en del av internationell lagstiftning och internationella överenskommelser.

Ålands särskilda ställning ska alltså från början också ses som ett renodlat fredsprojekt.

Hållbart Initiativ stöder Ålands uttalade Unesco-strategi som går ut på att ingå i ett samlat och samordnat arbete internationellt kring fred, där Ålandsexemplet kan lyftas upp generellt, och utöver det även ingå i ett ökat samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Det är så sant som det är sagt i Unescos stadgar; försvaret av freden måste byggas upp i människornas sinnen och samtidigt ska vi, för att rädda vår planet, i våra sinnen förändra vårt tänkande, våra vanor. Det ena utesluter inte det andra och det är min övertygelse att det kan fungera till gemensam framgång.

ANNETTE BERGBO (HI)

LAGTINGSLEDAMOT

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp