DELA

Undervisning enligt behov

Onsdagen 3 juni hade lagtinget utbildningspolitisk debatt där utbildningspolitiska programmet för Landskapet Åland behandlades.

En debatt som hade förtjänat större engagemang eftersom deltagandet i debatten inte var alltför stort.

I media så är det nu insändare om elever med anpassad läroplan som söker till gymnasialstadiet enligt prövning.

Vid upprepade tillfällen har jag i debatter och olika diskussioner pratat om att situationen måste bli bättre och att vi behöver få ett mer rättssäkert system för dem som söker enligt prövning och det kommer jag att fortsätta med.

I debatten föreslog jag att man måste få till stånd en lagändring samt utveckla en studieplatspeng för dessa elevers studieplats.

Lagen borde bli mindre diskriminerade och därför borde man ändra lagen att den blir mer inkluderande än vad den är i dag. Kanske man helt kan skrota anpassade läroplaner i grundskolan och istället se över förutsättningar för undervisning enligt elevernas behov.

Här anser jag att vi får svälja vår självstyrelsepolitiska stolthet och se på hur det är löst i fasta Finland. Där har de även en extra studieplatspeng vilket man också borde ha på Åland för att skolorna skall få extra resurser till dessa elever.

Det gäller ju att ge skolorna de rätta förutsättningar till att få eleverna genom gymnasialstadiet och ge dem en examen.

I Landskapets utbildningsprogram är ett av huvudmålen och huvudprincipen att bereda alla ungdomar en studieplats efter grundskolan. Med anledning av detta så bör ju landskapsregeringen även se till dessa unga och deras möjligheter till en studieplats efter grundskolan.

Göte Winé (S)