DELA

Understöd om bankavgifterna

Jag understöder dina tankar Britt-Inger angående bankavgifterna. Det är tråkigt om vi måste backa 50 år med en handskriven/Excel kassabok och sammanföra till ett särskilt bankkonto.

ROINE VIKTORSSON I SAMMA BÅT