DELA

Undermåliga analyser

I tisdags presenterade Landskapsregeringen den efterlängtade rapporten om en reform av kommunstrukturen.

Efter några rapporter av PwC och en jätte-enkät av ÅSUB så kommer regeringens eget förslag med fem kommuner.

Syftet med reformen var ”En förändring av kommunstrukturen skapar utrymme för utveckling och är en förutsättning för ekonomisk hållbarhet på lång sikt” och LR använde sig av visionen: ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.

I samtliga tidigare PwC-rapporter, som kostat hundratusentals euro, så betonas och analyseras ”skattekraften”, soliditeten och andra viktiga variabler.

Men i den analys, som PwC gjorde för det alternativ, som LR valde (Åland – fem kommuner) saknas ordet ”skattekraft”.

Att PwC , kanske världens största revisionsföretag, skulle ha ”glömt” att analysera skattekraften tror jag inte för ett ögonblick. Den enda rimliga förklaringen är att LR uttryckligen har bett om att den delen av analysen skall lämnas bort. Var och en inser nog att det inte blev så mycket med utjämningen av skattekraften då LR dels förslår att Mariehamn med Järsö och Nåtö skall bilda en kommun och dels att den ena av skärdgårdskommunerna skall bestå av Sottunga, Föglö och Kökar.

Då vill LR inte ha några analyser. Så enkelt är det.

Och när man trodde att LR nått botten i träsket med usla analyser så presenterar man, något försenad, förslaget till första tilläggsbudget för 2017.

Vi kan glädja oss åt att personalkostnaderna minskar med 2,7 miljoner tack vare konkurrenskraftsavtalet. LR skriver om ”hållbar ekonomi” i vanlig ordning, men i den sista rubriken även om ”behov av låntagning”.

I det avsnittet redogör LR nämligen för ”investeringsprojekt rörande i huvudsak västra och östra Föglö”. Utgifterna beräknas till 40 miljoner Euro, och det vill LR få nu en lånefullmakt för.

Projektet innehåller bl.a en bro till Gripö, vilken skall bli 538 meter och bli Ålands längsta. Ön syns knappt på LRs karta med fem kommuner.

Men vi får glädja oss åt att detta kommer att bli en penningmaskin av tidigare osedd kaliber. LR försäkrar oss nämligen med: ”Den summerade driftskostnadsinbesparingen som förändringen i trafiksystemet genom investeringarna genererar för tidsperioden på 40 år uppgår till strax under 150 miljoner euro.”

Vi skall alltså gå 110 miljoner i vinst på denna investering. Men trots att LR lagt ner 2 miljoner på rapporter och analyser, så finns inte en enda rad av dessa analyser i tilläggsbudgeten.

Mot bakgrunden av att finansministern i en Lagtingsdebatt använde sig av ”faktum” tagna från en eftermiddagstidning, så undrar man varifrån dessa kalkyler härstammar.

De vet ju ännu inte var hamnarna skall placeras eller hur mycket bron kommer att kosta. Och hållbarheten? Samma som nuvarande Vårdöbron?

Finansministerns ”fakta” visade sig snarare vara en vandringssägen.

Vad skall vi tro om dessa påståenden? Kommer de att klassificeras som alternativfakta, eller?

Analyser, som man inte vågar visa, har generellt en låg trovärdighet.

Om LR skulle bygga två broar per år till okända holmar, så skulle vi alltså finansiera hela budgeten. Varför har ingen kommit på det tidigare?

Folk frågar på stan om det är roligt att jobba inom politiken och blir förvånade när jag svara ja. Men så blir det när regeringen gör halva jobbet med sina undermåliga analyser.

Jag tror att den inkommande veckan har alla förutsättningar till att bli betydligt mer ”intressant” för oppositionen än för regeringen.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati