DELA

Underlätta skuldsattas nöd

I dagens läge lever mången med övermäktiga skulder till skumma lånefirmor som bjuder ut sina lån i olika forum. Då dessa ska betalas tillbaka har lånen stigit i höjden och säljs och köps mellan olika inkassobolag. De har då behandlats i tingsrätter och fått påslag och kostnader.

Det är numera en stor del av befolkningen som är över öronen skuldsatta men får ingen hjälp i sin nöd. Landskapsfogden på Åland hänvisar till lagar då någon frågar om till exempel frimånader. Tolkningsbara lagar dras till strängaste tolkning vilket gör situationen ännu svårare för drabbade. Andra myndigheter undrar varför många är deprimerade och begår självmord.

Myndigheter borde sätta sig ned och diskutera vilka instanser som ska samarbeta för att förbättra skuldsattas situation. Det finns också möjlighet att stifta lagar som underlättar då skuldsattas mängd är stor.

Sociala skyddsnät som politiker pratar om finns inte. Politiker har kanske inga skulder då de ju själva höjer sina och vännernas löner och förmåner till skyarna och struntar totalt i mannen på gatan. Fogden, skattemyndigheten, socialen och politikerna låser in sig och låtsas vara rädda för allmänheten, men gör inget för att inte folk ska vara förbannade på dem. Dessa möjligheter att låsa in sig har också kostat skattebetalarna miljarder.

Nu är det dags att stifta lagar som underlättar livet för medborgarna i stället för försvåra. Politiker tar inget personligt ekonomiskt ansvar för sina beslut vilket är totalt förkastligt.

Alla andra måste ju göra det.