DELA

Underlätta för barnfamiljer!

När det gäller landskapsregeringens förslag till en ny barnomsorgslag så har liberalerna på två punkter redan svikit sina vallöften från sin valkampanj 2007.
Det ena var att liberalerna skulle införa en maxtaxa inom barnomsorgen i landskapet på högst 200 euro. Det andra löftet var att den subjektiva rätten till barndagvård bör bibehållas.
I liggande lagförslag föreslås en maxtaxa om 230 euro i landskapet Åland och att den subjektiva rätten till barndagvård tas bort från småbarnsfamiljerna om föräldrarna väljer att vara hemma på vårdledigt.
Varför denna liberala omsvängning skett från ett löfte till att svika det man lovat när det gäller barnomsorgen kan nog bara den mest inbitne liberal svara på. Istället för att öka valfriheten för småbarnsfamiljerna inom barnomsorgen på Åland inskränker liberalerna nu den samma till att göra valfriheten till en behovsprövad rätt för småbarnsfamiljerna.

Vi socialdemokrater står fast vid att rätten till barnomsorg skall vara en subjektiv rätt bl. a för att ge alla barnfamiljer en valfrihet. Denna generella rätt är lika viktig som individens rätt till sjukvård, äldreomsorg, skola och utbildning.
Liberalernas inskränkning av friheten för småbarnsfamiljerna att göra egna val kommer inte att leda till att nativiteten ökar på Åland, vilket är så viktigt då t.ex vår befolkning blir allt äldre.
En del av våra barn som föds nu ska ju förhoppningsvis ta hand om oss då vi blir gamla och skröpliga dels inom sjukvården, inom äldreomsorgen eller i våra hem.

gör det då inte svårare för barnfamiljerna, utan underlätta hellre. Öka antalet dagvårdsplatser inom barnomsorgen för att de barnalstrande generationerna skall kunna lita på att det finns dagisplatser när de behöver dem. Skapa en tillgång på barndagvårdsplatser genom att ta bort de kommunala gränserna

Henrik Lagerberg (S)