DELA

Underkänt, socialministern!

Socialminister Carina Aaltonen får allt svårare att förklara och försvara sin och därmed socialdemokraternas förda politik under mandatperioden.

I en insändare gläds hon över att en liberal framåtsyftande kläm om ett bättre grepp om socialpolitiken röstats ner av en majoritet i lagtinget. Det är knappast ett bevis för att förtroendet för socialministern är särskilt starkt. Snarare är det ett tecken på att regeringsmajoriteten sväljer det mesta på kompromissernas och kohandlandets altare.

I verkligheten, där människorna finns, saknas många konkreta åtgärder. Åtgärder som utlovats i valprogram och regeringsprogram, som uttalats i talarstol och massmedia. Eftersläpning i sociallagstiftning har lett till att socialarbetare och kommuner lever i ett rättsosäkert läge flera månader framåt, förbättringar i barnskyddet införs inte, oklart och osäkert vilka lagar som ska gälla inom socialvården i framtiden, sjukskötare strejkar och omorganisationer inom sjukhuset sker utan att de som jobbar på golvet är delaktiga.

Har socialministern grepp nu om framtidens socialpolitik? Kommer nya blankettlagar eller ska vi bygga helt nya från riket fristående system? Hur räcker resurserna till för allt som följer av det, har vi lagberedningsresurser, tillräckligt många sakkunniga som kan ge svar inom de olika socialvårdsområdena, kommer regelbunden och adekvat information att ges till dem som producerar socialservicen, ska vi överhuvudtaget ta del av FPA:s tjänster, dit flera av kommunernas uppgifter överförs 2017 på rikssidan. Har specialomsorgen en ny lag från 2017 som grund för verksamheten, kommer en ny handikappservicelag att utarbetas? Får vi i regeringens sista skälvande minut fri tillgång till allmän tandvård?

Ofta hör vi människor säga att man förväntat sig bättre av socialdemokraterna i regeringen. Förväntningarna var stora efter valet, då skulle tandvård införas för oss alla, omsorg om äldre människor skulle garanteras i lag, socialvården skulle samordnas och socialvårdslagen skulle revideras och göras mer användarvänlig.

Många löften, mycket ogjort, svagt ledarskap, och snart slut på mandatperioden. Inte särskilt gott betyg socialministern!

Liberala lagtingsgruppen

Viveka Eriksson, Katrin Sjögren, Mats Perämaa, Tony Asumaa, Torsten Sundblom, Gunnar Jansson